Σπιρομέτρηση

Η σπιρομέτρηση είναι μια πολύ χρήσιμη εξέταση, η οποία μετράει τον όγκο του αέρα που εκπνέει ή εισπνέει ο εξεταζόμενος σε σχέση με το χρόνο. Τα αποτελέσματά της συνδέονται επαρκώς με τη νοσηρότητα και την επιβίωση των ασθενών.

Είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη εξέταση ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας και αποτελεί άριστο και εύχρηστο έμμεσο εκτιμητή των μηχανικών ιδιοτήτων του αναπνευστικού συστήματος.

Η αξία της σπιρομέτρησης όσον αφορά την εκτίμηση της υγείας του αναπνευστικού συστήματος, είναι η ίδια όπως αυτή της αρτηριακής πίεσης όσον αφορά την υγεία του καρδιαγγειακού. Είναι μία απλή και ανώδυνη εξέταση, διαρκεί περίπου 10 λεπτά και συστήνεται να πραγματοποιείται ετησίως, ανεξάρτητα αν κάποιος καπνίζει ή όχι.

Pin It on Pinterest

Share This