Λειτουργικές δοκιμασίες πνευμόνων

Με τις αναπνευστικες δοκιμασίες ανιχνεύονται οι λειτουργικές διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, ερμηνεύονται τα συμπτώματα και τίθεται η ακριβής διάγνωση

Τα σύνδρομα του αναπνευστικού που ανιχνεύονται με τις δοκιμασίες είναι τα αποφρακτικά σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από στένωση των αεραγωγών (άσθμα ΧΑΠ εμφύσημα), τα περιοριστικά σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από μείωση των πνευμονικών όγκων και χωρητικοτήτων (διάμεσες πνευμονοπάθειες, νευρομυικά νοσήματα, νόσοι θωρακικού τοιχώματος) και μικτά σύνδρομα που χαρακτηρίζονται από άλλοτε άλλου βαθνού συνύπαρξη των δύο προηγούμενων συνδρόμων.

Pin It on Pinterest

Share This